Faq's
Laatst gewijzigd op: 15 januari 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

De bestuurder wil kledingvoorschriften gaan instellen, hebben wij als OR instemmingsrecht?

Nee, een kledingvoorschrift behoort niet tot het lijstje van instemmingsplichtige onderwerpen die in artikel 27 WOR zijn vastgelegd. Dat betekent echter niet, dat dit onderwerp u als OR helemaal niet aangaat. Als ondernemingsraad is het namelijk wel uw plicht om voor uw achterban op te komen.

Veiligheid

Wettelijk gezien heeft uw bestuurder het recht om bepaalde kleding voor te schrijven. Dit kunnen kledingvoorschriften betreffen, die bedoeld zijn om de veiligheid van uw achterban te waarborgen. Denk aan schoenen met stalen neuzen of een veiligheidsbril. U kunt ook uw initiatiefrecht gebruiken om nieuwe veiligheidsvoorschriften te presenteren. Ook de representatie van uw organisatie kan een reden zijn om een kledingvoorschrift te hanteren. Denk hierbij aan het bedekken van zichtbare tatoeages of het verplichten van het dragen van lange mouwen.

Discriminatie tegengaan

Mocht het zo zijn, dat uw bestuurder een nieuw kledingvoorschrift introduceert, dat u ziet als een overtreding van het verbod op discriminatie, dan is het wel aan u om dit aan de kaak te stellen. De plicht om discriminatie tegen te gaan is vastgelegd in artikel 28 WOR.