Faq's
Laatst gewijzigd op: 28 augustus 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Een aantal OR-leden zijn langdurig ziek waardoor we onvoldoende capaciteit hebben, wat nu?

Ga eerst na of er in het OR-reglement iets geregeld is over het (tijdelijk) vervangen van afwezige OR-leden. Artikel 6 lid 1 van de WOR bepaalt dat de OR met toestemming van de ondernemer voor een of meer leden een plaatsvervanger mag aanwijzen. Plaatsvervangende OR-leden hebben dezelfde rechten en plichten als de OR-leden die zij vervangen.

Lidmaatschap tijdens ziekte

Staat er niets in uw reglement over plaatsvervangende OR-leden? Dan kunt u het zieke OR-lid niet zomaar vervangen. Zijn lidmaatschap van de OR vervalt niet door ziekte. U kunt hem wel vragen om vrijwillig afstand te doen van zijn lidmaatschap. Het OR-reglement bepaalt vervolgens hoe u de vacature die hierdoor ontstaat opvult. Vaak is dit een reservekandidaat, maar soms zullen er tussentijdse verkiezingen moeten worden gehouden.

Extra commissie?

Een andere manier om op korte termijn meer capaciteit te creëren, is door een extra commissie op te richten. In een commissie kunnen namelijk ook medewerkers plaatsnemen die niet lid zijn van de OR.