Faq's
Laatst gewijzigd op: 22 oktober 2018 | Geschreven door: Wander de Groot
cao-lonen

Is het verplicht bhv’ers een vergoeding te bieden?

Nee, het is voor niet verplicht om bhv’ers een vergoeding te bieden voor het bhv-werk. Uiteraard dienen wel de onkosten te worden vergoed, denk aan de reiskosten als de bhv’ers op cursus gaan. Overigens is het dan niet verplicht, het is wel toegestaan om bhv’ers een vergoeding te bieden voor het bhv-werk als uw bestuurder daarvoor kiest. Ook kan het voorkomen dat er in de voor uw organisatie geldende cao of in de arbeidsovereenkomst een vergoeding voor bhv-werk is vastgesteld. In dat geval dient uw bestuurder zich hieraan te houden.

Rol van de OR & BHV

Uw OR heeft instemmingsrecht op het gebied van de arbeidsomstandigheden en dus ook bij de inrichting van de BHV. Als de bestuurder dit onderwerp niet agendeert dan kunt u dat doen. Evalueer de BHV eens binnen uw organisatie en kom met verbetervoorstellen. Hiervoor kunt u uw initiatiefrecht uit artikel 23 lid WOR gebruiken.