Faq's
Laatst gewijzigd op: 20 april 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Kan de OR een kandidaatstelling weigeren, bijvoorbeeld omdat we de betreffende collega niet capabel genoeg vinden?

Veel mensen die in de OR willen, doen dat vanuit een motivatie dat ze invloed willen hebben op het beleid van de organisatie. Dat is op zich een plausibel en redelijk argument. Als u twijfel heeft aan iemands kwaliteiten of integriteit, is dat heel moeilijk voor u als OR om daar iets mee te doen. Dat is eerder een zaak van de leidinggevende of de bestuurder. Een zittende OR heeft in principe geen invloed op nieuwe collega-leden in de OR. Die worden normaal gekozen door de werknemers via reguliere of tussentijdse verkiezingen. De meeste OR-en hebben een verkiezingsreglement, waarin staat dat bij reguliere verkiezingen niet gekozen leden op de reservelijst komen te staan bij het vervullen van tussentijdse vacatures, in volgorde van het aantal stemmen dat ze behaald hebben. Sommige OR’en hebben minder kandidaten dan verkiesbare zetels, en houden daarom zelden of nooit verkiezingen. In zo’n geval is iedere kandidaat bijna automatisch OR-lid. Wilt u dat voorkomen, is de enige mogelijkheid alsnog formele verkiezingen te houden, waarbij u als OR wel kunt bevorderen dat er meer kandidaten zijn waaruit gekozen kan worden. Het enige criterium voor kandidaatstelling is dat iemand volgens de wet 1 jaar in dienst moet zijn. U kunt als OR ook medewerkers verzoeken zich kandidaat te stellen. Reken er wel op dat het houden van verkiezingen aan vrij veel regels is gebonden en dat het gepaard gaat met een redelijk lange voorbereidingsperiode. Dat laatste kan weer in uw voordeel zijn, omdat u er tijd mee koopt.

OR-verkiezingen organiseren? Bekijk ook www.orvote.nl.