Faq's
Laatst gewijzigd op: 20 juni 2016 | Geschreven door: Wander de Groot

Kan een leidinggevende een medewerker verbieden zich kandidaat te stellen voor de OR?

Iedere medewerker die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst of een publiekrechtelijke aanstelling en voldoet aan de vereisten voor het passieve kiesrecht die de wet stelt, heeft het recht zich kandidaat te stellen voor de OR. Dit recht kan hem niet worden ontnomen. De werkgever is er verantwoordelijk voor dat het mogelijk is dat medewerkers van dit recht gebruik kunnen maken.