Faq's
Laatst gewijzigd op: 1 september 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
OR verkiezing

Mag de OR het aantal stemmen per kandidaat openbaar maken?

Volgens artikel 9 lid 1 van de WOR moet de OR verkiezing volgens een ‘geheime schriftelijke stemming’ worden voltrokken. Dat betekent dat iemands stem niet openbaar is. Daarnaast zegt artikel 11 lid 1 dat de ondernemingsraad de uitslag van de verkiezing openbaar moet maken aan de werkgever, de werknemers en de kandidaten.

Afspraken

Bovenste twee wetsartikelen zeggen nog niets over het bekend maken van het aantal stemmen die iedere kandidaat heeft ontvangen. Voor de betrouwbaarheid en transparantie van de verkiezing is het verstandig om het mogelijk te maken deze aantallen wel openbaar te maken.

Mocht uw OR het aantal stemmen openbaar willen maken, dan moeten de stemmen niet te herleiden zijn naar personen. Een stem moet altijd anoniem zijn en blijven.

Bewaartermijn

In uw eigen OR reglement staat ook hoe lang u de stembiljetten en de uitslag van de verkiezing moet bewaren. Houdt hier rekening mee mocht het aantal stemmen openbaar worden gemaakt. U kunt de stembiljetten dus niet zomaar weggooien.

(Tussentijdse) OR-verkiezingen organiseren? Bekijk ook onze tool OR Vote.