Nieuws
Publicatiedatum: 9 januari 2024 | Geschreven door: Eugenia Melissen Ferrer
vakbond

Meer faciliteiten voor de OR

Het kabinet wil OR-werk beter faciliteren en de belemmeringen voor OR-lidmaatschap zoveel mogelijk wegnemen. OR-leden moeten makkelijker vrijstelling krijgen voor OR-werk en er moet meer ondersteuning komen van een ambtelijk secretaris of OR-commissies. Ook moeten OR- en PVT-leden beter inzicht krijgen in hun rol, rechten en plichten en beter scholing krijgen over arbo. Daarvoor overweegt het kabinet een verlicht scholingsplan. Tot slot krijgt de SER de opdracht een voorbeeldconvenant te maken, waarin al deze extra faciliteiten makkelijker vastliggen.

Nalevingsonderzoek

Dat blijkt uit het nalevingsonderzoek naar de instelling van ondernemingsraden, waarvan minister van Sociale Zaken Karien van Gennip op 21 december de resultaten heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Of alle voorstellen ook echt in wettelijke regels worden vastgelegd, is nog maar de vraag. Veel zaken worden overgelaten aan een volgend kabinet.