Nieuws
Publicatiedatum: 2 november 2023 | Geschreven door: Wander de Groot
OR-scholing

OR-scholing in de praktijk veel duurder dan richtbedragen SER 2024

De SER heeft de nieuwe richtbedragen voor OR-scholing voor 2024 vastgesteld. Deze bedragen zijn: € 1.250 per dagdeel per OR voor maatwerktrainingen (in 2023 was dit € 1.160) en € 200 per dagdeel per OR-lid voor open inschrijvingscursussen (in 2022 was dit € 190). De SER bepaalt deze richtbedragen jaarlijks aan de hand van een inventarisatie bij SCOOR-RMZO aangesloten opleidingsinstituten.

Ruim 10% hoger

Opvallend is dat de prijzen voor met name de open inschrijvingscursussen juist bij deze instituten in werkelijkheid veel hoger liggen. Zo kost een training voor één persoon bij SBI Formaat, de grootste OR-opleider van Nederland en lid van SCOOR-RMZO, € 220 per dagdeel. Ook gemiddeld komen de SCOOR-RMZO instituten ruim 10% hoger uit in werkelijkheid (€ 221 per dagdeel), met een uitschieter van € 287,50 bij Merlijn Groep. 

Redelijke kosten

De richtbedragen van de SER zijn inclusief voorbereidingstijd en cursusmateriaal en exclusief btw. Met de richtbedragen wil de SER een indicatie geven van wat onder normale omstandigheden redelijke kosten per dagdeel zijn voor scholing van voldoende kwaliteit. Volgens een woordvoerder van de SER  komen ze via een verdeelsleutel op het richtbedrag. Verder proberen ze een vangnet in te bouwen door één keer per twee jaar een bredere benchmark te laten doen door een externe partij. Toch biedt dit nog niet voldoende duidelijkheid over de richtbedragen. Het is in ieder geval geen (gewogen) gemiddelde van een select groepje SCOOR-opleiders en al helemaal geen afspiegeling van de gehele OR-scholingsmarkt. Het richtbedrag is geen wettelijke norm, maar veel bestuurders gebruiken het richtbedrag wel als maximum. En dat kan dus best nog wel eens tot discussies leiden wanneer de prijzen in de praktijk veel hoger liggen.

 

Dit artikel is aangevuld met uitspraken van de SER.