Nieuws
Publicatiedatum: 12 maart 2024 | Geschreven door: Wander de Groot
zeggenschap zorg

Zorg wil meer en betere zeggenschap

Er is een groot verschil tussen de formele en ervaren zeggenschap bij zorgprofessionals. 52% van de zorgprofessionals wil meer regie en zeggenschap over het werk. Bij verzorgenden is dat sterker dan bij verplegenden. De huidige zeggenschap krijgt een mager zesje. Het gebrek aan autonomie en regie is ook een duidelijke reden om de zorg te verlaten. Dat blijkt uit de Monitor Zeggenschap 2023, die op 6 maart is besproken in de Tweede Kamer.

Nulmeting

De monitor is een zogenaamde nulmeting, gehouden onder ruim 14.000 verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en begeleiders. Hij geeft inzicht in de mate waarin zorgprofessionals ervaren dat de voorwaarden voor meer autonomie en zeggenschap aanwezig zijn, zowel op individueel, team- en organisatieniveau Nu de nulmeting duidelijk is, kunnen er doelen worden gesteld en beleid worden gemaakt. In september volgt een nieuwe meting.