Faq's
Laatst gewijzigd op: 19 april 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Mogen stagiairs ook stemmen tijdens de OR-verkiezingen?

In artikel 6 lid 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat: ‘Kiesgerechtigd zijn de personen die gedurende ten minste 6 maanden in de onderneming werkzaam zijn geweest.’ Een stagiair heeft geen arbeidsovereenkomst en valt technisch gezien niet onder deze bepaling.

Let op: wel geeft de WOR in lid 6 van artikel 6 de mogelijkheid om van deze verkiezingsregel af te wijken, ‘indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet in de onderneming’. Stel dat er in uw organisatie veel stagiairs aan de slag zijn die langer dan zes maanden stage lopen, dan kunt u als OR overwegen om uw OR-reglement aan te passen zodat stagiairs ook kiesrecht krijgen.