Faq's
Laatst gewijzigd op: 19 november 2018 | Geschreven door: Wander de Groot
PAGO PMO

Onze bestuurder wil het aantal bhv’ers in onze organisatie halveren. Hebben wij hier als OR ook een zegje in?

Ja zeker, daar heeft u absoluut wat over te zeggen als ondernemingsraad. Artikel 27 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat u instemmingsrecht heeft. Bhv valt namelijk onder een ‘regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden’. Als het aantal bhv’ers in uw organisatie wordt verkleind of juist vergroot, dat gaat het om een instemmingsplichtig besluit. Stel uw bestuurder dan ook direct op de hoogte van het feit dat u een instemmingsaanvraag verwacht.