Faq's
Laatst gewijzigd op: 3 september 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Op welke faciliteiten heeft de OR recht?

De Wet op de ondernemingsraden regelt een groot aantal faciliteiten voor de OR. Deze staan in artikel 15, 16, 17, 18 en 22. Het gaat dan om het instellen van commissies, uitnodigen van deskundigen, achterbanraadpleging, doorbetaling van loon, uren voor onderling beraad, volgen van scholing en het kunnen afspreken van een eigen budget. Check ook de eigen cao als dat van toepassing is, omdat cao’s (bovenwettelijke) faciliteiten voor de medezeggenschap kunnen regelen. Sommige cao’s geven de OR bijvoorbeeld meer uren voor onderling beraad dan het wettelijke minimum of de verplichting voor de bestuurder om ambtelijke ondersteuning voor de OR te regelen.