Faq's
Laatst gewijzigd op: 10 september 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Cliëntenraad

Waar heeft de cliëntenraad adviesrecht over?

De cliëntenraad heeft adviesrecht over verschillende onderwerpen. Onder andere over:

  • wijziging van doelstelling of grondslag;
  • fusie of duurzame samenwerking;
  • overdracht van zeggenschap of een onderdeel daarvan;
  • gehele of gedeeltelijke opheffing of belangrijke uitbreiding van de zorgverlening;
  • profielschets voor benoeming leden Raad van Toezicht en Raad van Bestuur;
  • begroting en jaarrekening;
  • algemeen huisvestingsbeleid, ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing;
  • selectie benoeming personen die leidinggeven aan zorgverleners.

Meer weten over de rechten van de cliëntenraad? Kijk dan het webinar Inzicht in de nieuwe Wmcz.