Faq's
Laatst gewijzigd op: 1 maart 2016 | Geschreven door: Wander de Groot

Wie kunnen hun stem uitbrengen bij OR-verkiezingen?

Iedereen die een aanstelling of een arbeidsovereenkomst heeft met de organisatie en ten minste zes maanden in de organisatie werkzaam is, kan zijn stem uitbrengen bij OR-verkiezingen. Ook langdurig zieke werknemers en elders gedetacheerden behouden hun kiesrechten. De periode van zes maanden kunt u korter maken. In het OR-reglement kunt u de diensttijdeisen aanpassen. De ondernemer heeft daar geen invloed op. Is hij het niet eens met andere diensttijdeisen, dan moet hij de kantonrechter vragen om hierover uitspraak te doen.

OR-reglement maken of aanpassen conform de SER-richtlijnen? Bekijk www.or-reglement.nl.