Modellen
Laatst gewijzigd op: 27 oktober 2019

Convenant procedures rond een instemmingstraject

Natuurlijk wilt u als OR ervoor zorgen dat het instemmingstraject zo soepel mogelijk verloopt. Het is dan ook aan te raden om met de bestuurder in goed overleg afspraken te maken. Bijvoorbeeld over het verloop van de procedure. Leg deze afspraken vast in een convenant. Zo weten beide partijen wat zij van elkaar kunnen verwachten en zo kunt u de bestuurder aanspreken op de naleving van de gemaakte afspraken. Gebruik dit modelconvenant als leidraad om afspraken vast te leggen.