Nieuws
Publicatiedatum: 27 februari 2017 | Geschreven door: Wander de Groot
Verkiezingen

8 maart landelijke OR-verkiezingen bij gemeenten

Volgende week woensdag 8 maart is het OR-verkiezingsdag bij zo’n 340 van de 388 Nederlandse gemeenten. Uitgezonderd zijn gemeenten die door tussentijdse fusie al eerder verkiezingen hebben gehouden. Het is uniek dat een sector op één dag verkiezingen houdt. De reden is dat de gemeenten ruim 20 jaar geleden op dezelfde datum onder de WOR zijn gaan vallen. Toen moesten er overal tegelijk verkiezingen worden gehouden. De kandidatenlijsten zijn allang bekend, de campagne is grotendeels gevoerd. Iedereen kijkt nu met spanning uit naar de uitslag. Dit keer staat er behoorlijk wat op het spel bij gemeenten. Zo wordt de speciale rechtspositie van ambtenaren ‘genormaliseerd’: de ambtenarenstatus met ontslagbescherming komt te vervallen.

Check uw reglement

Nog een kleine tip: sla uw OR-reglement er nog eens op na, hierin zijn altijd nadere afspraken vastgelegd over de organisatie van de verkiezingen, zowel voor het traject tot aan de verkiezingen als erna. Bij vooraf gaat het om zaken als kandidaatstelling, termijnen en communicatie met de vakbonden. Maar ook achteraf moet de OR zich aan de zelf gestelde regels uit het reglement houden. Zo kunnen er regels in staan over wie de uitslag vaststelt en hoe er geteld moet worden. Of over het vervullen van tussentijdse vacatures met net niet gekozen kandidaten, waardoor er geen tussentijdse verkiezingen nodig zijn. Ook zijn er vaak regels die stellen dat de verkiezingsuitslag tijdig aan de ondernemer, het personeel, de kandidaten en de vakbonden bekend gemaakt moeten worden.