Nieuws
Publicatiedatum: 11 februari 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Fabriek

Bijna alle bedrijven met hoog risico op arbeidsongeval hebben RI&E

94% van de 400 bedrijven met een verhoogd risico op zware arbeidsongevallen hebben een adequate risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW, gepubliceerd op 3 februari 2021. Slechts 6% had geen adequate RI&E.

Hoog risico

Deze 400 bedrijven vallen voor de Inspectie onder het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO), opgesteld in 2015. Het gaat hier om bedrijven die werken met complexe chemische stoffen en materialen. De Inspectie heeft ook gecontroleerd op het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen in gevaarlijke zones, het uitvoeren van niet-routinematige werkzaamheden, zoals onderhoud en of het gehanteerde veiligheidsbeheerssysteem nog voldoet aan de eisen. Daarnaast heeft de Inspectie het toezicht op blootstelling aan gevaarlijke stoffen opgeschroefd.

Veilige werkomgeving

De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. De OR moet daar goed op letten. Zorg ervoor dat de eigen RI&E altijd up to date is en als er reden tot aanpassingen zijn, geef dat dan aan bij de bestuurder. Een nieuwe of aangepaste RI&E moet altijd langs de ondernemingsraad voor instemming.