Nieuws
Publicatiedatum: 30 maart 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

De Kijvelanden krijgt arboboete wegens onveilige situatie

Forensisch Psychiatrisch Centrum De Kijvelanden heeft een boete van € 20.000 van het Openbaar Ministerie gekregen naar aanleiding van een dodelijk ongeval op de werkvloer. Begin februari stak een van de patiënten met tbs een jonge medewerker dood. De Inspectie SZW onderzocht het voorval en trok stevige conclusies. De inrichting had onvoldoende gezorgd voor een veilige werkomgeving en ze hadden beter moeten luisteren naar de signalen over hoge werkdruk en overbelasting van personeel. Door een samenloop van omstandigheden was er daardoor een onaanvaardbaar groot arbeidsrisico ontstaan.

Taak voor de OR

Krijgt u als OR ook wel eens signalen uit de achterban dat er iets mis is op de werkvloer? Aarzel dan niet en ga direct het gesprek aan met de bestuurder. Vraag om een extern onderzoek door een arbodeskundige en een bijbehorend plan van aanpak. Vergeet niet, het is de taak van de ondernemingsraad om zicht te houden op de veiligheid van de werknemers. Zorg dus dat veiligheid, gezondheid en welzijn regelmatig als onderwerpen op de agenda met de bestuurder komen.