Nieuws
Publicatiedatum: 13 februari 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Grotere rol PVT nodig bij pensioenen

Medezeggenschappers hebben te weinig invloed op pensioen in kleine organisaties. Het gaat om organisaties tot 50 werknemers die niet verplicht zijn een ondernemingsraad in te stellen. Dat kan enerzijds worden ondervangen door werkgevers én werknemers beter te informeren. Anderzijds moet het informatierecht en het initiatiefrecht met betrekking tot pensioenen voor PVT’s worden versterkt. Dat adviseert de SER Jetta Klijsma, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bevoegdheden OR al uitgebreid

De SER geeft expliciet aan in het advies dat het toekennen van instemmingsrecht aan PVT´s bij pensioenen niet wenselijk is. Dit leidt tot hogere kosten en administratieve lasten en verstoort het systeem van de WOR. Per 1 oktober 2016 is het instemmingsrecht van de OR met betrekking tot pensioen juist wel uitgebreid. De OR heeft sindsdien instemmingsrecht op álle pensioenuitvoerders, met uitzondering van het verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds (Bpf). Bovendien is de ondernemer verplicht de OR te informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst of -reglement. Dat is geregeld in artikel 27 en 31f WOR.

Welke recht heeft de PVT al?

De PVT heeft adviesrecht op een voorgenomen besluit dat kan leiden tot een belangrijke verandering in de arbeidsvoorwaarden van ten minste een vierde van de in de onderneming werkzame personen. Pensioen is een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Mocht er dus een verandering in de pensioenregeling plaatsvinden die voor minimaal een kwart van het personeel geldt, dan heeft de PVT dus adviesrecht.