Nieuws
Publicatiedatum: 17 mei 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Gevaarlijke stoffen

Kabinet scherpt beleid aan over werken met gevaarlijke stoffen

Jaarlijks overlijden nog steeds 3.000 (ex-)werknemers aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De gezondheidseffecten zijn groot en steken pas na vele jaren de kop op. Daarom heeft Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken het beleid rond gevaarlijke stoffen uiteengezet in een brief aan de Tweede Kamer van 28 april.

Strenge regelgeving

Het beleid begint bij een strengere toelating of verbod van gevaarlijke stoffen in Europees verband. Vanuit Europa, maar ook vanuit de nationale arboregels zijn er steeds maatregelen die werkgevers moeten nemen om werknemers beter te beschermen. Ook worden er grenswaarden gesteld aan de blootstelling van gevaarlijks stoffen. Werkgevers die werken met gevaarlijke stoffen zijn ook verplicht op naam een blootstellingsregeling bij te houden en werknemers een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aan te bieden.

Kennis delen

Niet alleen regels zijn belangrijk. Ook het delen van kennis van alle partijen in de keten is essentieel. De minister gaat de bewustwording over de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen stimuleren via het programma preventie beroepsziekten. Er komt een landelijk expertisecentrum voor stoffengerelateerde beroepsziekten en meer aandacht voor het onderkennen van gezondheidsrisico’s op de werkvloer bij bedrijfsartsen.

Meer toezicht op RI&E

Ook wil Van Gennip de bekendheid van de RI&E vergroten. De arbeidsinspectie kan meteen een boete opleggen aan een bedrijf dat geen risico-inschatting heeft gemaakt als er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. De arbeidsinspectie kan ook een boete opleggen als een bedrijf de risico’s van werken met gevaarlijke stoffen niet heeft opgenomen in de RI&E. Of een waarschuwing geven bij een fout of onvolledigheid in de uitwerking van de risico’s.

Tegemoetkoming beroepsziekten gevaarlijke stoffen

Tot slot komt er een regeling Tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB) voor (ex)werkenden die slachtoffer zijn geworden van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Zij kunnen een tegemoetkoming krijgen tot € 21.847 (peildatum 2021) en erkenning krijgen van hun beroepsziekte. Minister Van Gennip heeft laten weten dat 1 juli, de datum dat de regeling van kracht zou worden, niet haalbaar is.

Tip voor de OR

De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. Dat is vaak ook een van de speerpunten van de OR. Zie er als ondernemingsraad dus op toe dat de bestuurder de risico’s van werken met gevaarlijke stoffen foutloos en volledig laat opnemen in de RI&E. En controleer of de RI&E regelmatig wordt geëvalueerd en geactualiseerd. Gebeurt dat niet (op tijd), meldt dat dan bij de bestuurder. Een nieuwe of aangepaste RI&E moet altijd langs de ondernemingsraad voor instemming.