Nieuws
Publicatiedatum: 12 april 2014 | Geschreven door: Wander de Groot

Kies voor kwalitatief goede OR-scholing

De Stichting van de Arbeid, een landelijk overlegorgaan van werkgevers en werknemers, hecht grote waarde aan een goed ontwikkelde medezeggenschap in organisaties. Die draagt namelijk bij aan gezonde en stabiele arbeidsverhoudingen. Goede inbreng van werknemers in de medezeggenschap vergt scholing en vorming volgens deze stichting. Dit geldt niet alleen voor kennis van de WOR, maar bijvoorbeeld ook voor actuele thema’s als sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid. De stichting adviseert om dat via een SCOOR-gecertificeerd scholingsinstituut te doen, omdat daarmee garantie op kwalitatief goede cursussen en trainingen wordt gegeven. De Stichting van de Arbeid wil ook graag dat werkgevers en vakbonden in de verschillende sectoren en branches de keuze voor zo’n gecertificeerd instituut bevorderen.

Wilt u de aanbevelingsbrief van de Stichting van de Arbeid lezen? Klik hier.