Nieuws
Publicatiedatum: 9 november 2023 | Geschreven door: Wander de Groot
zorgverlof

Kwart werknemers is mantelzorger

Werkende mantelzorgers staan op omvallen omdat ze te veel ballen in de lucht houden. En werkgevers hebben niet snel door dat werknemers overbelast zijn, omdat ze niet snel nee zeggen. Toch is 18% procent van uitval door ziekte mantelzorg gerelateerd. En op dit moment is 1 op de 4 werknemers mantelzorger, zo meldt het journalistieke platform Pointer (KRO-NCRV).

Grens

Meer dan de helft van de werkgevers maakt zich zorgen om het steeds grotere beroep dat er op werknemers wordt gedaan om mantelzorgtaken te verrichten. Veel werkgevers denken dat er op een gegeven moment een grens is aan wat je als werkgever voor een mantelzorger kan doen. Bovendien moet je heel goed uitleggen waarom je iets wel aan een werkende mantelzorger geeft (bijvoorbeeld het recht om niet in de ochtend te werken), en niet aan de andere werknemers die dat ook willen. Mantelzorgelijk, de belangenorganisatie van mantelzorgers wil dat er beter nagedacht wordt over wat de rechten van mantelzorgers zijn.

 Niet-professionele zorgverlening

Als werkende mantelzorger kun je nu slechts 2 weken zorgverlof opnemen, doorbetaald door je werkgever. Langer verlof betaal je zelf. De overheid betaalt nergens aan mee. Volgens de wet is mantelzorg niet-professionele zorgverlening. Dit betekent dat je niet de rechten van professionele zorgverleners hebt, en dat er verder weinig geregeld wordt. Toch wil de overheid dat steeds meer mensen zelf zorgen voor mensen die ziek zijn in hun omgeving. Ruim driekwart van de 500 werkgevers die Pointer heeft ondervraagd, vindt dat de overheid moet betalen voor een mantelzorgverlof in lijn met het ouderschapsverlof.

Kortdurend of langdurend zorgverlof

Werknemers kunnen kortdurend of langdurend ziekteverlof opnemen. Bij kortdurend zorgverlof kan de werknemer een aantal dagen betaald zorgverlof opnemen. Als de werknemer als mantelzorger moet optreden en een jaar bij een werkgever in dienst is, heeft hij recht op langdurend zorgverlof en krijgt dan onbetaald deeltijdverlof. Jaarlijks heeft hij recht om per 12 maanden verlof op te nemen gelijk aan zes keer het aantal uren dat hij per week werkt. Meer weten over langdurend en kortdurend zorgverlof? Bekijk onze checklist.

Rol OR

De OR heeft instemmingsrecht als het gaat om zorgverlof, volgens artikel 27 lid 1b van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Maar het blijft niet alleen bij het instemmen met de verlofregeling van de bestuurder. In de praktijk bent je toch een aanspreekpunt voor je achterban. Zorg er dus voor dat je inhoudelijke kennis hebt van HR-thema’s om je achterban goed te kunnen adviseren. Daarnaast is het belangrijk om te zien hoe het verlofbeleid zich uitspeelt in de praktijk en om in gesprek te blijven met de medewerkers. Maak aan hen ook duidelijk dat zij de OR hiervoor mogen benaderen.