Nieuws
Publicatiedatum: 21 oktober 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
politiek primaat

Nieuwe richtbedragen SER voor OR-scholing bekend

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft de nieuwe richtbedragen van de voor OR-scholing bekendgemaakt op haar website. Het richtbedrag voor 2023 voor een maatwerkcursus per ondernemingsraad per dagdeel is € 1.160. Dat is een stijging van slechts 5% ten opzichte van 2022. Het bedrag voor een open training blijft met € 190 per dagdeel in 2023 zelfs gelijk aan dat van 2022. Dit is het vierde jaar op rij dat het bedrag voor open trainingen ongewijzigd is. Dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen met de huidige inflatie van ruim 14% (peil september 2022).

Wat zit er in het bedrag?

De richtbedragen van de SER zijn inclusief voorbereidingstijd en cursusmateriaal en exclusief btw. Accommodatiekosten vallen niet onder het richtbedrag. De SER stelt de richtbedragen vast op voordracht van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). Met de richtbedragen wil het CBM een indicatie geven van wat onder normale omstandigheden redelijke kosten per dagdeel zijn voor scholing van voldoende kwaliteit. Het richtbedrag is geen wettelijke norm, maar veel bestuurders gebruiken het richtbedrag wel als maximum. En dat kan volgend jaar nog wel eens tot problemen leiden voor de OR.

Is het richtbedrag wel reëel?

De richtbedragen worden berekend op basis van de tarieven die in de praktijk gehanteerd worden door een select groepje opleidingsinstituten op het gebied van medezeggenschap. Houdt er als OR rekening mee dat deze groep wellicht niet representatief is voor de gehele opleidingsmarkt en dat de OR volgend jaar geconfronteerd kan worden met (veel) hogere kosten dan waar de SER mee rekent.