Nieuws
Publicatiedatum: 17 april 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Jongeren in de OR

Regels werken jongeren onder de 16 worden versoepeld

13-15-jarigen mogen straks tijdens vakantieweken tot 20.00 uur in plaats van tot 19.00 uur werken. Voor 13- en 14-jarigen is werken tot 20.00 uur alleen toegestaan als de werkgever aantoonbaar toestemming heeft van de ouders of voogd en als de OR of personeelsvertegenwoordiging (PVT) er mee heeft ingestemd. Op (een beperkt aantal) zondagen mogen 13- en 14-jarigen straks ook werken, onder dezelfde strikte voorwaarden als 15-jarigen dat nu mogen: werk je op zondag, dan heb je de zaterdag ervoor vrij.  

Inwerkingtreding nog dit jaar 

Dat is het voornemen van Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wanneer de aanpassing van de Nadere regelgeving kinderarbeid (NRK) ingaat is nog niet precies duidelijk, er wordt gesproken van later dit jaar. De versoepeling komt voort uit een uitgebreid onderzoek dat de minister heeft laten doen, zo meldt ze in een brief aan de Tweede Kamer van 13 april. Daarin wordt ook aangekondigd dat er een verbod komt op flitskoerierwerk voor jongeren onder de 16 jaar.  

Regels 15-jarigen 

Voor 15-jarigen geldt dat ze per schooldag twee uur mogen werken, zolang het tussen 07:00 en 20:00 uur is (nu nog 19:00 uur), niet tijdens schooltijd is en per schoolweek (inclusief het weekend) niet meer is dan twaalf uur. In vakanties mag er acht uur per dag worden gewerkt, tussen 07:00 en 21:00 uur, tot een maximum van 40 uur per week. Op zondag werken mag, zolang de zaterdag ervoor maar niet gewerkt wordt. 

Regels 13- en 14-jarigen 

Voor 13- en 14 jarigen geldt nu al dat ze op schooldagen niet mogen werken, maar wel in het weekend, maximaal twaalf uur per schoolweek, tussen 07:00 en 20:00 uur (nu nog 19:00 uur) zolang ouders hebben toegestemd en de OR of PVT heeft ingestemd. Tijdens vakanties mag er 7 uur per dag worden gewerkt, maximaal 5 dagen per week, maximaal 35 uur per vakantieweek. Op jaarbasis mag er maximaal vier vakantieweken worden gewerkt, waarvan ten hoogste drie aaneengesloten. Nieuw is dat werken op zondag straks ook mag, zolang de zaterdag ervoor maar niet gewerkt wordt.