Nieuws
Publicatiedatum: 20 juli 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Preventiemedewerkers

SER publiceert handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker

De rol van de preventiemedewerker in organisaties is vaak onduidelijk. Nog niet de helft van alle organisaties in Nederland heeft een preventiemedewerker, terwijl dit wél verplicht is. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarom heeft de SER, in samenwerking met  de Stichting van de Arbeid, een nieuwe handreiking arbomaatregelen voor preventiemedewerkers gepubliceerd.

De rol van de preventiemedewerker in de kern uit het ondersteunen van een werkgever bij het opstellen en uitvoeren van arbobeleid. Dat betekent in de praktijk:

  • het in kaart brengen en aanpakken van risico’s op de werkvloer;
  • een centraal aanspreekpunt zijn binnen het bedrijf over arbeidsomstandigheden;
  • werknemers helpen bij een gezonde en veilige werkwijze;
  • een onafhankelijke signaalfunctie hebben voor als zaken niet goed gaan.

Coronacrisis

Door de coronacrisis is arbo als thema op de werkvloer belangrijker dan ooit. Werknemers die verplicht thuis moeten werken of werknemers die te maken krijgen met extra maatregelen vanwege corona, zijn gebaad bij een goed opgeleide preventiemedewerker. In de handreiking is hier extra aandacht voor.

Rol ondernemingsraad bij preventiemedewerker

De OR heeft instemmingsrecht over de inhoud, omvang en invulling van de functie van de preventiemedewerker (artikel 13, lid 1 Arbowet). Naast de handreiking van de SER kun je meer informatie over de preventiemedewerker lezen in onze checklist Preventiemedewerker.