Nieuws
Publicatiedatum: 22 januari 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Vaste lasten

TVL verhoogd tot € 400.000

De tegemoetkoming vaste lasten voor het eerste twee kwartalen van 2021, voor organisaties met tenminste 30% omzetverlies als gevolg van corona, wordt verruimd. De eerder nog trapsgewijze vergoeding van 50 tot 70% gaat omhoog van naar één tegemoetkoming van 85% van de vaste lasten met een maximum van € 330.000 voor bedrijven tot 250 werknemers. Grotere organisaties, die eerder niet in aanmerking kwamen voor TVL, komen dat nu wel. Ze kunnen zelfs tot € 400.000 ontvangen.

Minimale vergoeding

De minimale vergoeding gaat omhoog van € 750 naar € 1.500. De referentieperiode voor TVL 2021 blijft het jaar 2019. Dat staat in brief die het kabinet op 21 januari 2021 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. TVL kan worden aangevraagd bij de RVO.