Nieuws
Publicatiedatum: 20 november 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Vernieuwd OR-reglement bepalend voor verkiezingssucces

Is uw OR-reglement nog up-to-date? Door uw reglement te actualiseren, zorgt u ervoor dat OR-verkiezingen en onderlinge samenwerking soepel verlopen. In een OR-reglement legt u namelijk werkafspraken binnen de OR vast over bijvoorbeeld oprichting, omvang, samenstelling, zittingsduur en -termijn, taakverdeling binnen de OR, verkiezingen, passief en actief kiesrecht. Met de online tool or-reglement.nl kunt u snel en eenvoudig een OR-reglement opstellen. De tool is geschikt voor ondernemingsraden die via het lijstenstelsel of personenstelsel worden gekozen.

Maatwerkreglement

Dankzij een menu met 20 keuzemomenten kan een individuele OR via or-reglement.nl zelf een compleet maatwerkreglement samenstellen, gebaseerd op het Voorbeeldreglement van de SER. Extra’s zijn de uitgebreide toelichtingen bij elke keuzemoment, tussentijdse opslag- en deelmogelijkheden en het toevoegen van notities. Elke OR kan zo via de website letterlijk samen werken aan een geactualiseerd reglement. De tool is geheel gratis: www.or-reglement.nl