Nieuws
Publicatiedatum: 18 november 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Bedrijfsongeval

Vingers en baan kwijt door ongeval

Een aantal vingers én je baan verliezen: het overkwam een werknemer van B&L Metals. De werknemer was betrokken bij een ongeval op de werkvloer. Door eigen nalatigheid, aldus de werkgever. Die ontsloeg de werknemer op staande voet. De kantonrechter draait dit nu terug, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Overijssel op 5 november 2020.

Wat is er gebeurd?

De werknemer was productiemedewerker in het bedrijf dat brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten maakt. Toen de werknemer in mei 2020 een brandblusser uit elkaar haalde met een mechanische schaar, ging het mis. De werknemer raakte meerdere vingers kwijt. Een dag later hoort de werknemer dat hij op staande voet is ontslagen, omdat hij bewust roekeloos is geweest met het gebruik van de schaar.

Kantonrechter

De werknemer was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter. Daar erkende de werknemer dat de situatie van zijn arbeidsongeval zeker gevaarlijk was, maar dat hij niet bewust roekeloos te werk was gegaan. De brandblusser stond niet onder druk en het knippen van een brandblusser gebeurt wel vaker, aldus de werknemer. Ook zouden de veiligheidsregels over het verrichten van werkzaamheden niet schriftelijk zijn vastgelegd, maar alleen mondeling door de werkgever aan de werknemer zijn verteld.

Uitspraak

Aan dit welles-nietes spel maakte de kantonrechter een eind. Hij stelt dat de werknemer niet bewust roekeloos is geweest en dat de werkgever de veiligheidsrisico’s duidelijker had moeten communiceren. Het ontslag op staande voet is daarom onterecht en de werknemer mag weer aan het werk bij het bedrijf, voor zover zijn handicap dit toelaat. Ook moet de werkgever het achterstallig loon alsnog uitbetalen.

OR

oploopt. Het is zaak als OR om meteen aan de slag te gaan met uw huidige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Deze moet u samen met de bestuurder, HR en preventiemedewerker evalueren en verbeteren, om zo een vergelijkbaar arbeidsongeval in de toekomst te voorkomen. Over de RI&E heeft uw OR instemmingsrecht. Meer weten over bedrijfsongevallen? Lees dan onze checklist.