Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 8 oktober 2019

Brief aan reserve OR-lid: uitnodiging lidmaatschap

Het komt regelmatig voor dat een OR-lid tussentijds vertrekt. Wat doet u dan met deze tussentijdse vacature? Leeg laten tot de volgende verkiezingen? Tussentijds verkiezingen organiseren voor die ene zetel? Wat dacht u van het volgende: benader de kandidaat van de laatste verkiezingen die net niet in de OR is gekozen. Zorg wel dat u dit ook in uw OR-reglement zo hebt opgenomen. Als dat zo is, treft u hierbij een voorbeeldbrief aan voor het officieel uitnodigen van de kandidaat.