Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 25 oktober 2019

Brief bekendmaking getoetste kandidatenlijsten

Heeft u de kandidatenlijsten voor de aanstaande OR-verkiezing gecontroleerd? Dan kunt u deze bekendmaken aan uw collega’s. Doe dit ongeveer drie weken voor de verkiezingsdatum, in uw OR-reglement kunt u vinden wat in uw organisatie de afgesproken deadline is voor het bekendmaken van de kandidatenlijsten. Zorg ervoor dat uw achterban voldoende tijd heeft om zich goed te informeren over de kandidaten. Zo hebben ook de kandidaten de gelegenheid om naar de voorgrond te treden met hun ideeën en speerpunten. Gebruik onderstaande voorbeeldbrief om uw achterban op de hoogte te stellen van het feit dat de kandidatenlijsten bekend zijn.