blogs en interviews
Laatst gewijzigd op: 16 oktober 2023 | Geschreven door: Redactie Performa OR

Porto Franco: ‘RI&E opstellen helemaal niet lastig’

Interview met Porto Franco (tri-plus)

Waar moet je als OR rekening mee houden tijdens het creëren van een goed arbobeleid? Als er iemand een antwoord heeft op deze vraag, is het Porto Franco wel. Hij runt adviesbureau Tri-Plus, dat organisaties helpt bij arbeidsomstandigheden, medezeggenschap en duurzame inzetbaarheid. Wij spraken hem over de rol van de OR bij de opzet van een goed arbobeleid na zijn workshop ‘Arbo op orde’ tijdens OR Live. ‘Medewerkers moeten fluitend naar hun werk gaan en gezond blijven, daar gaat het om’, aldus Franco.

Hoe kun je als OR werk maken van een goed arbobeleid?

‘Het is belangrijk om eerst met de bestuurder om de tafel te gaan en afspraken te maken over de rol van de OR bij het maken van arbobeleid. Voordat je arbobeleid gaat herschrijven en maken, moet je een goede RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) hebben. Je hebt als OR meerdere instemmingsmomenten, maar de eerste is echt een hele belangrijke. Dat is de instemming over de manier waarop de RI&E wordt uitgevoerd.’

Maar hoe stel je een goede RI&E en een Plan van Aanpak op? Lees verder in deze FAQ: Hoe maak je een RI&E?

‘Wil je voldoende draagvlak hebben bij de medewerkers, dan kan je als OR eisen dat er eerst een geanonimiseerde digitale vragenlijst uitgezet wordt die medewerkers kunnen invullen. Zo krijg je waardevolle input over de knelpunten bij veilig en gezond werken en creëer je draagvlak op het moment dat de verbeterpunten uit de RI&E naar voren komen.’

Informatie van de achterban verzamelen? Zo stel je een goede achterbanenquête op.

‘Bedenk goed dat je telkens op anderen dingen moet letten in het hele RI&E-proces. Als de RI&E er uiteindelijk ligt, moet je als OR ook nagaan of alles wel is opgenomen wat is afgesproken. Het plan van aanpak, inclusief de prioritering, moet natuurlijk overeenkomen met wat er in de RI&E staat.’

Hoe stimuleer je bestuurder om te werken aan een goed uitgevoerde risico-inventarisatie en -evaluatie?

Door bestuurder en management er bewust van te maken dat de RI&E niet iets lastigs is dat veel geld kost, maar dat je door een goede RI&E je arbobeleid juist kunt aanscherpen en verbeteren. Zodat het een bijdrage levert aan werknemerstevredenheid en het verlagen van ziekteverzuim, en waarmee je meteen voldoet aan de wettelijke verplichtingen.’

Wat hoop je dat OR’en uit jouw verhaal halen?

‘Inspiratie. Ik hoop dat ze beseffen dat het belangrijk is om als medezeggenschap een proactieve houding aan te nemen om een bijdrage te leveren aan goede arbeidsomstandigheden, en dat ze vooral niet vergeten om de praktijk met de theorie te verbinden. Het is belangrijk om te weten wat er leeft op de werkvloer en een reëel beeld te krijgen van de situatie.’

Porto Franco