Checklists
Laatst gewijzigd op: 30 september 2019

Snellezen voor OR-leden

Er komt steeds meer werk op de ondernemingsraad af. Meer onderwerpen, maar ook meer verslagen, notities, e-mails en rapporten. Er wordt van u verwacht dat u op de hoogte bent van alle onderwerpen en dat u daarom alles leest. Dat kost erg veel tijd. Wat kunt u daaraan doen? Verdiep u eens in snelleestechnieken. Deze checklist geeft een eerste aanzet om stukken sneller te leren lezen.

 

Snellezen

Met behulp van snellezen kunt u als OR-lid vlugger en efficiënter door het leeswerk heengaan. Dat geldt voor digitale teksten en teksten op papier. Snelleestechnieken maken het mogelijk om de leessnelheid op te voeren van het gemiddelde van 200 woorden per minuut naar zo’n 400 woorden per minuut. Geroutineerde lezers kunnen de snelheid verhogen naar zelfs meer dan 1.000 woorden per minuut. Niet alleen de snelheid gaat omhoog, het is ook nog eens mogelijk om meer geconcentreerd te lezen. Hierdoor blijft de boodschap van de tekst beter hangen.

Leren snellezen kost tijd. Verwacht niet meteen resultaat, maar ga oefenen. Stap voor stap kunt u in dezelfde tijd steeds grotere hoeveelheden tekst verwerken.

Leesstrategie

Snellezen begint met het bepalen van het leesdoel. Dit doel is bijvoorbeeld heel anders wanneer u een vakblad gaat lezen ten opzichte van een adviesaanvraag of vergaderstukken. Een vakblad leest u voor de informatie of verstrooiing, een adviesaanvraag moet u beoordelen. U kunt deze teksten op een verschillende manier lezen. Welke informatie zoekt u en waarvoor gaat u die gebruiken? Lezen vanuit een doel helpt u om geconcentreerd en alert te blijven. U kunt zo beter selecteren en gericht die informatie zoeken die u nodig heeft.

Maak vervolgens een leesstrategie. U kunt kiezen of u oriënterend, globaal of intensief gaat lezen. Die keuze maakt u tussen verschillende teksten, maar ook binnen een tekst. Sommige passages zijn belangrijker dan andere tekstdelen.

Snelleesprincipes

Snel en efficiënt lezen is op verschillende principes gebaseerd. Na het bepalen van het leesdoel en de strategie neemt u de tekst meer dan één keer door. Daarbij maakt u keuzes. De alinea’s die niet bij uw doel passen, slaat u over. U varieert met verschillende leessnelheden. Soms moet u rustiger en zorgvuldiger lezen en soms is dat niet nodig. De argumentatie van de bestuurder moet u bijvoorbeeld goed op u in laten werken, terwijl u de missie van uw organisatie globaal leest. Die heeft u vaker gelezen.

Maak notities van de dingen die u wilt onthouden. Lees niet woord voor woord, maar woordgroepen, kernzinnen, koppen of paragrafen. U kunt met uw vinger of een aanwijzer de tekst doorlopen. Daarmee blijven de woorden beter op uw netvlies hangen. Deze principes helpen u om snel een beeld te krijgen van de tekst.

Er zijn ook trainingen snellezen. Ieder OR-lid heeft minimaal vijf scholingsdagen per jaar. U kunt ook eens zo’n soort training volgen in plaats van de gebruikelijke training over de Wet op de ondernemingsraden. Bovendien helpt snellezen u ook buiten het OR-werk.

Concentratie

Het is een misverstand dat langzaam lezen voor een beter begrip zorgt. Denkt u maar eens aan de woorden die gesplitst zijn in lettergrepen. De onder-nemings-raad leest niet prettig. Toch hebben lezers de neiging om spellend te lezen om een beter begrip van de tekst te krijgen. Het is mogelijk om sneller te lezen zonder dat het ten koste gaat van het tekstbegrip. Concentratie speelt daarbij een grote rol. Door u beter te concentreren kunt u sneller lezen. Zorg dat u zich niet laat afleiden in de tekst en door uw omgeving.

Lees vooral door, markeer belangrijke passages in de tekst en beoordeel later of u stukken opnieuw moet lezen. Dat lijkt omslachtig, maar u wint tijd doordat u sneller door de tekst heen gaat.

Beeldscherm

We lezen steeds meer van een scherm in plaats van papier. Ook de OR ontkomt er niet aan. Digitale teksten kunt u ook sneller lezen. Teksten van het scherm leest u langzamer dan een papieren tekst. Het is lastiger om de aandacht erbij te houden. De zinnen vallen weg en u moet naar beneden scrollen. U kunt de tekst wel gemakkelijker bewerken. Pas het lettertype aan, zodat het voor u prettig leest. Ook de vormgeving kunt u aanpassen. Een smalle bladspiegel leest vlugger dan een brede. U kunt ook werken met kolommen, zodat u in een oogopslag de hele regel kunt lezen. Gebruik de cursor of de muis als aanwijzer. Hierdoor onthoudt u de tekst beter.

Om het leeswerk te beperken kunt u ook een taakverdeling afspreken binnen de OR. Het ene OR-lid verdiept zich bijvoorbeeld in arbeidsomstandigheden en de ander leest de stukken over het sociale beleid. Dan leest u niet sneller, maar in ieder geval minder.