Faq's
Laatst gewijzigd op: 2 januari 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Kan een OR-lid tijdelijk aftreden en daarna weer in de OR terugkomen?

Nee, tijdelijk aftreden als OR-lid bestaat niet. Als iemand uit de OR stapt, kan diegene niet zomaar weer in de OR plaatsnemen. Dat kan alleen als deze persoon bij nieuwe OR-verkiezingen weer gekozen wordt. Er zijn een aantal bij wet geregelde omstandigheden waarbij het OR-lidmaatschap ophoudt. Dat is bij einde zittingstermijn, bij einde dienstverband en bij vrijwillig vertrek uit de ondernemingsraad. Het aftreden als OR-lid wordt opgevat als vrijwillige opzegging van het OR-lidmaatschap. Hierdoor ontstaat een vacature in de OR.