Faq's
Laatst gewijzigd op: 7 juni 2023 | Geschreven door: Wander de Groot
Ontslag van een OR-lid

Als een OR-lid wordt gedetacheerd, vervalt dan zijn OR-lidmaatschap?

Het OR-lidmaatschap vervalt niet als een OR-lid vanwege zijn gewone werk gedetacheerd wordt. Het OR-lidmaatschap eindigt bij ontslag of pensionering, als het OR-lid zelf uit de OR stapt of als de zittingstermijn van de OR afloopt. Werknemers met een arbeidsovereenkomst hebben medezeggenschapsrechten binnen de eigen organisatie, ook als ze dus door detachering werkzaam zijn bij een andere organisatie.