Faq's
Laatst gewijzigd op: 21 februari 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Een OR-lid functioneert niet. Kunnen wij hem van zijn taken ontheffen?

Nee, dat kan niet zomaar. Een OR-lid is immers gekozen. Het is lastig om iemand uit de OR te krijgen. In de Wet op de ondernemingsraden staat wel een bepaling die de kantonrechter in staat stelt een OR-lid van alle of een deel van zijn taken te ontheffen (dus niet: hem het lidmaatschap te ontnemen!). Artikel 13 bepaalt dat zowel de OR als de bestuurder zo’n verzoek kan indienen.

Motivatie om OR-lid van taken te ontheffen

De raad, omdat het lid zijn werkzaamheden ernstig belemmert. De bestuurder alleen omdat hij het overleg met de ondernemingsraad onmogelijk maakt. Schending van geheimhouding kan een reden zijn. Niet een afwijkende mening. Vóór het verzoek bij de rechter wordt ingediend, moet er eerst met het betreffende lid over overlegd zijn.