Faq's
Laatst gewijzigd op: 13 februari 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Een uitzendmedewerker (3 jaar in dienst) die 4 uur per week werkt, heeft zich kandidaat gesteld voor de OR. Kunnen wij deze kandidatuur weigeren?

Er zijn geen weigeringsgronden aanwezig. De uitzendmedewerker heeft passief kiesrecht na 3 jaar en dat betekent dat hij zich kandidaat kan stellen. Als deze kandidaat vervolgens daadwerkelijk gekozen wordt, is er niets dat de OR kan doen aan zijn lidmaatschap. Overigens kan het ook positief zijn dat door de kandidaatstelling van deze uitzendkracht twee personeelsgroepen (uitzendkrachten én de buitendienst) die vaak ondervertegenwoordigd zijn in OR’en nu wel vertegenwoordigd worden in de OR.

Ik kan me wel voorstellen dat het onwenselijk is dat deze uitzendmedewerker al zijn uitzenduren gebruikt voor het OR werk. Maar daar is formeel niets aan te doen. Alleen de kandidaat zelf kan zijn kandidatuur intrekken. Wellicht dat een persoonlijk gesprek met de uitzendkracht, waarin de bedenkingen van de OR over de kandidaatstelling besproken worden, nog uitkomst kan bieden.