Faq's
Laatst gewijzigd op: 19 juni 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Geldt voor de ambtelijk secretaris dezelfde ontslagbescherming als voor ieder ander OR-lid?

Ja, alhoewel een ambtelijk secretaris bij lange na niet dezelfde rechten heeft als andere OR-leden, geldt de ontslagbescherming wel. Dit is expliciet vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek boek 7, artikel 670.

Let op: de ontslagbescherming wil niet zeggen dat de arbeidsovereenkomst in geen enkel geval kan worden beëindigd. Als de bestuurder kan aantonen dat de beëindiging of ontbinding niets met het functioneren als ambtelijk secretaris te maken heeft, dan kan de kantonrechter alsnog zijn verzoek inwilligen.