Faq's
Laatst gewijzigd op: 2 juli 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Heeft de ambtelijk secretaris ook recht op scholing, net als de rest van de OR?

Het scholingsrecht van ondernemingsraden staat vastgelegd in artikel 18 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Ambtelijk secretarissen worden hierin niet benoemd en hebben dus wettelijk gezien niet hetzelfde scholingsrecht als OR-leden en commissieleden. Wel is scholing van de ambtelijk secretaris ook van belang voor het goed functioneren van de medezeggenschap binnen de organisatie. Als de ambtelijk secretaris van een ondernemingsraad scholing wil volgen, wordt dit vaak eerst door de voorzitter van de OR goedgekeurd en daarna door de bestuurder.