Faq's
Laatst gewijzigd op: 21 november 2016 | Geschreven door: Wander de Groot
cao-lonen

Hoe bereken ik het scholingsbudget?

Voor veel OR-en is het lastig in te schatten welk scholingsbudget ze nu eigenlijk hebben. In artikel 18 en 22 van de WOR staat vermeld dat elk OR-lid jaarlijks recht heeft op 5 dagen scholing, commissieleden 3 dagen en OR-leden die ook in een commissie zitten 8 dagen. Elke OR kan zelf bepalen welk deel maatwerk en wel deel open inschrijving zou moeten zijn, afhankelijk van de scholingsbehoefte.

5 dagen wordt door de SER gezien als 13 dagdelen, 3 dagen als 8 dagdelen en 8 dagen als 21 dagdelen. Dit klinkt wat verwarrend, maar zo kun je wel je budget uitrekenen. Vermenigvuldig het aantal dagdelen met de SER-richtbedragen, dan heeft de OR meteen een goede indicatie van wat minimaal het budget zou moeten zijn. Het grote voordeel van het hanteren van deze richtbedragen én de minimale wettelijke scholingsdagen is dat van onenigheid tussen bestuurder en OR over de hoogte van de scholingskosten, de OR later altijd in het gelijk zal worden gesteld door de bedrijfscommissie.