Faq's
Laatst gewijzigd op: 26 mei 2015 | Geschreven door: Wander de Groot

Hoe lang is de zittingsduur van de OR?

De meeste ondernemingsraden hebben een zittingstermijn van drie jaar. Dat is ook de termijn die het voorbeeldreglement van de SER hanteert, omdat het een redelijke termijn is om goed ingewerkt te raken en een zekere continuïteit te waarborgen. Maar twee of vier jaar komt ook voor. In het OR-reglement wordt vastgelegd wat de exacte zittingstermijn in de desbetreffende organisatie is.

OR-reglement maken of aanpassen conform de SER-richtlijnen? Bekijk www.or-reglement.nl.