Faq's
Laatst gewijzigd op: 14 november 2023 | Geschreven door: Eugenia Melissen Ferrer
PAGO PMO

Hoe maak je een RI&E voor de thuiswerkplek?

Een goede thuiswerkplek is belangrijk voor werknemers. Medewerkers die thuis een fijne werkplek hebben, zijn namelijk productiever, gemotiveerder en vallen minder vaak uit. Maar hoe zorg je ervoor dat de thuiswerkplek arbo-proof is?

Waar moet je op letten?

Attendeer de bestuurder erop dat iedere werkgever een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) moet hebben plus een Plan van Aanpak. Het doel? De arbeidsrisico’s in kaart brengen. En daarvan zijn er thuis genoeg. Denk aan:

 • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) door werkdruk, stress of ongunstige werktijden
 • Fysieke belasting door een slechte zithouding, te weinig beweging of het ontbreken van geschikt kantoormeubilair, zoals een verstelbaar bureau en ergonomische stoel
 • Een gebrek aan sociale steun, vanwege minder contact met collega’s
 • Een vervagende lijn tussen werk en privé

Hoe stel je een RI&E op?

Een werkgever kan zelf een RI&E zelf opstellen of laten opstellen door een arbodeskundige. De OR heeft op twee momenten bij de RI&E instemmingsrecht: aan het begin, wanneer het gaat over de wijze waarop de RI&E wordt uitgevoerd en bij het plan van aanpak. De OR heeft ook iets te zeggen over de arbodeskundige die ingeschakeld wordt. Kijk daarom goed naar de kwaliteit van verschillende arbodeskundigen en vergelijk ze met elkaar. Check hieronder hoe je aan de slag gaat met de RI&E.

 1. Werkgevers kunnen gebruik maken van de applicatie ‘Route naar RI&E’ van het Steunpunt RI&E. Met deze app doorloop je alle stappen die nodig zijn bij het maken van een volledige RI&E. Daarna heb je een goede basis voor je RI&E. Deze moet nog wel getoetst worden (tegen betaling) door een gecertificeerde arbodeskundige, zoals een bedrijfsarts, arbeidshygiënist, of andere deskundige. Deze geeft advies over het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en kan door organisaties zelf worden ingeschakeld of ingehuurd. Als de werkgever een contract heeft met een gecertificeerde arbodienst, is toetsing vaak al inbegrepen.
 2. Als jouw organisatie lid is van een branchevereniging, kan je gebruik maken van het RI&E-instrument van de branchevereniging. Deze hoef je niet te laten toetsen door een arbodeskundige.
 3. De werkgever kan ook tegen een vergoeding een arbeidsdeskundige opdracht geven een RI&E en Plan van Aanpak te laten opstellen. Deze RI&E hoeft dan niet meer getoetst te worden, maar de je bent minder betrokken bij het proces.

 

Duurzame inzetbaarheid

Wil je dat werknemers duurzaam inzetbaar, vitaal én productief zijn? Werkgevers die voldoende informatie bieden over gezond werken, doen net dat beetje extra voor hun werknemers. Die kunnen bijvoorbeeld gestimuleerd worden om:

 • Te zorgen voor voldoende afwisseling en beweging
  Soms staand werken, lopend bellen of af en toe op de bank zitten en werken: alle beetjes helpen. Het werk achter een beeldscherm vaak onderbreken met een pauze (20 seconden is al goed) is ook gezond. Verder dragen vitaliteitsprogramma’s, met onder andere aandacht voor gezonde voeding en dieetbegeleiding, programma’s voor stressmanagement en mentale gezondheid, ook bij aan de gezondheid van werknemers.
 • Momenten van ontspanning te plannen
  Het is belangrijk om los te komen van werk door op een vast tijdstip te stoppen en de computer uit te zetten. Het beperken van beeldschermgebruik in de privétijd bevordert ook de (mentale) rust.
 • In contact te blijven met collega’s
  Het is belangrijk om te checken of collega’s het werk aankunnen en indien nodig zelf tijdig aan de bel te trekken bij de leidinggevende als er knelpunten zijn. Door ook over andere (niet werkgerelateerde) onderwerpen te praten, creëer je meer betrokkenheid en plezier in het werk.

Zorgplicht

Het is natuurlijk lastig voor de werkgever om bij iedereen thuis langs te gaan om te checken of alles in orde is. Wel is het, naast het informeren van werknemers, handig als de werkgever op tijd de signalen van een ongezonde of onveilige werkplek herkent en dit op het werk bespreekbaar maakt. Iedereen heeft er baat bij als deze instructies en de afspraken die daarover zijn gemaakt, zoveel mogelijk vast worden gelegd. Er kan ook een thuiswerkovereenkomst opgesteld worden. Hierin monitort de werkgever of de werkplek Arbotechnisch op orde is en wordt er bijvoorbeeld afgesproken dat een werknemer halfjaarlijks meewerkt aan een check van de werkplek. Als bepaalde zaken ontbreken, kunnen er eventueel nieuwe spullen worden aangeschaft of kan een expert ingeschakeld worden.