Faq's
Laatst gewijzigd op: 4 juni 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Hoeveel OR-leden moeten aanwezig zijn om de vergadering te laten plaatsvinden?

U dient in het OR-reglement op te nemen hoeveel OR-leden er aanwezig moeten zijn om een rechtsgeldige vergadering te houden. Dat wordt ook wel het quorum genoemd. De meeste OR’en houden hiervoor de meerderheid van de ondernemingsraad aan. Ofwel: de helft plus 1 van de zetels.

Let op: het is handig om naast het quorum ook vast te leggen in uw OR-reglement, in het geval er geen meerderheid aanwezig is, wanneer de nieuwe vergadering met dezelfde agenda dan wel plaatsvindt.