Faq's
Laatst gewijzigd op: 29 oktober 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Tijd voor OR-werk

Hoeveel tijd krijg ik voor mijn OR-werk?

Het verschilt per ondernemingsraad én per organisatie hoeveel tijd er nodig is voor alle werkzaamheden. Alle leden van de OR en de OR-commissies hebben recht om onder werktijd het aantal uren aan OR-werk te besteden dat hier volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) ‘redelijkerwijs’ voor nodig is. Het is handig dit met de bestuurder af te stemmen en vast te leggen in een ondernemingsovereenkomst of convenant.

WOR

De WOR geeft geen exact aantal uren voor het OR-werk. Maar wel een minimumaantal uren. Artikel 18 van de WOR legt vast dat OR-leden minimaal 60 uur per jaar mogen besteden aan werkzaamheden voor de ondernemingsraad. Dit is exclusief vergadertijd en scholingsdagen en geldt voor alle OR- en commissieleden.

Eigen situatie

Verschillende factoren zijn van invloed op hoeveel uren uw OR daadwerkelijk nodig heeft om het werk goed uit te voeren:

  • of er een ambtelijk secretaris is aangesteld die veel werkzaamheden van de OR overneemt;
  • of er veel/weinig advies- en instemmingsaanvragen zijn;
  • hoe groot de OR is;
  • welke rol het OR-lid heeft. Meestal hebben de voorzitter en secretaris meer uur dan reguliere leden.

Scholing

Naast het reguliere OR-werk heeft u ook recht op een minimum aantal scholingsdagen per jaar:

  • een commissielid heeft recht op minimaal drie dagen per jaar;
  • een OR-lid dat niet lid is van een commissie heeft recht op vijf dagen per jaar;
  • een OR-lid dat tevens in een commissie zit, heeft recht op acht dagen per jaar.

Bestuurder

De bestuurder is gehouden de uren dat u bent vrijgesteld van uw gewone werk te laten uitvoeren door iemand anders. Het is namelijk niet de bedoeling dat uw OR-werk bovenop het gewone werk komt. Komt u er met uw bestuurder niet uit? Dan kunt u naar de kantonrechter stappen.