Faq's
Laatst gewijzigd op: 9 april 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Ik heb geen promotie gemaakt en ik denk dat dit komt doordat ik me als OR-lid kritisch opstel. Wat kan ik daaraan doen?

Artikel 21 WOR bepaalt dat OR-leden niet mogen worden benadeeld vanwege het lidmaatschap van de ondernemingsraad. Dit geldt ook voor mensen die zich kandidaat stellen voor de ondernemingsraad en commissieleden. Het is de taak van de bestuurder om hiervoor te zorgen dat deze onjuiste benadeling niet plaatsvindt.

Nadelige gevolgen OR-lidmaatschap

Heeft u het idee dat uw OR-lidmaatschap nadelige gevolgen heeft, bijvoorbeeld ten aanzien van uw beoordeling of aanstelling? Probeer het bespreekbaar te maken met uw bestuurder en geef aan wat de redenen zijn dat u vindt benadeeld te worden. Leidt dit niet tot een betere situatie, dan kunt u naar de vakbond stappen of eventueel rechtsbijstand inschakelen.

Naar de rechter

Als laatste optie kunt u nog de kantonrechter verzoeken te bepalen dat uw bestuurder zich aan de WOR moet houden en u niet mag benadelen wegens uw lidmaatschap. Wel zult u een dergelijke claim moeten kunnen staven met bewijsmateriaal/ documentatie. Dat is in de praktijk niet eenvoudig.