Faq's
Laatst gewijzigd op: 28 oktober 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Ik zit in de OR, maar ik wil ermee stoppen. Moet ik mijn termijn afmaken?

Nee, niemand kan u verplichten om in de ondernemingsraad te blijven, als u ermee wil stoppen. In artikel 12 lid 4 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat zelfs expliciet dat de leden van de ondernemingsraad te allen tijde als zodanig ontslag kunnen nemen. Let op: dit dient u wel schriftelijk te melden aan de voorzitter en aan de bestuurder. Ga ook na wat er eventueel in uw OR-reglement is opgenomen wat betreft de opzegtermijn. Het belangrijkste is natuurlijk dat u de zaken goed achterlaat voor uw collega’s, zodat zij na uw vertrek niet met een hogere werkdruk worden belast. In het reglement kunt u ook vinden hoe er in uw ondernemingsraad wordt omgegaan met tussentijdse vacatures.