Faq's
Laatst gewijzigd op: 9 april 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Is de OR wettelijk verplicht om een OR-jaarverslag te maken?

Ja, de OR is verplicht om een jaarverslag te maken op grond van artikel 14, lid 1h van de WOR. Daarin staat ook dat de OR verplicht is om een exemplaar van zijn jaarverslag naar de bedrijfscommissie te sturen. Zie voor een gebruiksaanwijzing voor het maken van een jaarverslag elders in deze database.