Faq's
Laatst gewijzigd op: 11 oktober 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Is de secretaris van de OR ook altijd OR-lid?

De OR regelt zijn werkwijze in het OR-reglement. Hierin staat ook omschreven hoe er wordt omgegaan met het OR-secretariaat. Het is gebruikelijk dat de OR uit zijn midden een secretaris kiest. De OR-secretaris draait dan gewoon mee in de OR en heeft dus alle rechten en bevoegdheden die de gewone OR-leden ook hebben.

Geen geschikte secretaris in de OR?

Het kan voorkomen dat er binnen de OR geen geschikte kandidaat is om de functie van secretaris te vervullen. In overleg met de bestuurder kan de OR dan besluiten om een secretaris te benoemen van buiten de OR. Dit kan een werknemer zijn die de secretariaatswerkzaamheden naast zijn eigenlijke werk verricht, maar het kan ook een ambtelijk secretaris zijn die speciaal voor deze werkzaamheden is aangesteld.