Faq's
Laatst gewijzigd op: 24 maart 2017 | Geschreven door: Wander de Groot
Benoemen bestuurder

Is de zittingstermijn van een OR altijd drie jaar?

In artikel 12 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat dat de ondernemingsraad om de drie jaar aftreedt. Maar er staat ook in dat u de zittingstermijn kunt inkorten tot twee jaar of juist verlengen tot vier jaar, zolang u dat in uw eigen OR-reglement heeft vastgelegd. U kunt er ook voor kiezen om elke twee jaar de helft van de leden te laten aftreden. Zo waarborgt u de continuïteit veel beter: ervaren leden kunnen nieuwe leden goed inwerken. Ook mag u zelf de herkiesbaarheid verkorten van een lid, bijvoorbeeld tot twee termijnen. Let op: wijzigingen in zittingsduur of herkiesbaarheid gaan pas in voor de volgende zittingsperiode. U kunt dus niet uw eigen termijn aanpassen.

OR-reglement maken of aanpassen conform de SER-richtlijnen? Bekijk www.or-reglement.nl.