Faq's
Laatst gewijzigd op: 24 april 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Is het verplicht een voorzitter van de ondernemingsraad aan te stellen?

Ja, in artikel 7 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat dat er een voorzitter moet worden gekozen. U kunt ervoor kiezen om 1 of meer plaatsvervangende voorzitters te kiezen. De helft van de overlegvergaderingen met de bestuurder wordt geleid door de voorzitter van de OR of zijn plaatsvervanger.