Faq's
Laatst gewijzigd op: 14 juli 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Thuiswerken

Is thuiswerken in coronatijden adviesplichtig?

Niet wanneer de overheid organisaties verplicht om thuis te werken. Maar wel zodra werken op kantoor of op de werkplaats weer is toegestaan en de bestuurder toch liever wil dat mensen thuis blijven werken. Want een voorgenomen besluit tot thuiswerken is een belangrijke wijziging in de werklocatie en de werkwijze. En daar heeft de OR adviesrecht over. Hou ook de arbo-aspecten goed in de gaten.

De Wet op de ondernemingsraden zegt dat elk voorgenomen besluit van een bestuurder adviesplichtig is zolang het gaat om een belangrijke wijziging in de zeggenschap, in overname of afstoting van een deel van de organisatie, in de vestigingslocatie(s), in de aard van de werkzaamheden, in de werkwijze, in de omvang van het personeel inclusief de flexibele schil en in de financiering. Ook een proef of pilot valt daar onder, zeker als die pilot later onomkeerbaar blijkt te zijn.

In artikel 25 van de (WOR) staat de complete lijst van adviesplichtige onderwerpen. Er is ook veel jurisprudentie over het adviesrecht, nagekomen verfijningen in de rechten en plichten als gevolg van rechtspraak. Zorg dus dat de bestuurder tijdig een adviesaanvraag doet, op een moment dat de OR nog wezenlijk invloed op de uiteindelijke besluitvorming heeft.

Promo: Meer weten over reorganisaties in tijden van corona? Kijk dan het webinar OR & Corona: reorganisatie & sociaal plan.